Tổng hợp
thống kê báo cáo

Chương trình hỗ trợ đắc lực trong công việc liên quan
làm số liệu báo cáo thống kê

Giới thiệu chương trình CloudReporter:

Tổng hợp báo cáo

CloudReporter là phần mềm tổng hợp báo cáo, hỗ trợ đắc lực trong việc tổng hợp các báo cáo của các đơn vị cấp dưới. Chương trình góp phần tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, tạo ra sự thuận tiện cho đơn vị trong việc sử dụng sản phẩm.

Mô hình tổng quan

Cổng thông tin công bố số liệu

Cổng thông tin kết nối trực tiếp với hệ thống làm báo cáo thống kê, hỗ trợ bạn tạo 1 cổng thông tin với đầy đủ chức năng thông thường, đồng thời giúp bạn công bố các số liệu thống kê một cách đơn giản và tiện lợi nhất

Một số ví dụ về cổng thông tin số liệu: