Chương Trình
Tổng Hợp Thông Tin
Kinh Tế Xã Hội


Tổng Quan Chương Trình

Trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ, mỗi cơ quan đơn vị đều tiến hành công việc tổng hợp Thông tin Kinh tế xã hội (Thông tin KTXH) thông qua quá trình tạo, gửi nhận và tổng hợp báo cáo. Việc tổng hợp Thông tin KTXH đưa lại cho các nhà điều hành, lãnh đạo có được cái nhìn toàn diện, chân thực và sâu sắc tình hình hoạt động và phát triển trên lĩnh vực hoặc địa bàn mà cơ quan, đơn vị quản lý. Từ đó, những chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển mới được đưa ra phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả tốt hơn.

Hiện nay, việc tổng hợp Thông tin KTXH ở các cơ quan đơn vị hầu hết chưa đưa lại hiệu quả như mong muốn, chưa thể hiện được đúng vai trò của nó trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là vì quá trình gửi nhận báo cáo còn chậm trễ, hệ thống biểu mẫu báo cáo chưa thống nhất, việc lưu trữ sơ sài thiếu khoa học và đặc biệt vẫn thủ công trong quá trình tính toán, so sánh, thống kê, …gây ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kịp thời cũng như độ chính xác của hệ thống thông tin.

Nắm bắt được những khó khăn đó, ITT đã nghiên cứu và xây dựng nên Phần mềm tổng hợp Thông tin KTXH với những chức năng và tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế của các cơ quan đơn vị. Phần mềm là một phiên bản của chương trình CloudReporter được thiết kế để phù hợp với nghiệp vụ riêng.

Phần mềm Tổng hợp Thông tin KTXH đáp ứng nhu cầu thu thập, lưu giữ số liệu một cách an toàn, hợp lý ; thiết lập và quản lý hệ thống báo cáo khoa học cùng với các chức năng phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi đơn vị .

Phần mềm hoạt động trên môi trường mạng (LAN, WAN, Internet). Đảm bảo đáp ứng được yêu cầu triển khai cho các cơ quan, đơn vị bố trí phân tán trong phạm vi quốc gia, quốc tế; Cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời từ xa, trên mạng nội bộ.

Thông tin, dữ liệu và chương trình được lưu trữ và quản lý tập trung trên máy chủ, dễ nâng cấp, cải tiến, quản trị. Khả năng đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu cao, đáp ứng được các yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin.

Phần mềm được thiết kế linh động phù hợp với mọi mô hình cơ cấu tổ chức, mọi sự phân bố về không gian địa lý của cơ quan, đơn vị.


Tính năng chương trình

Quản lý danh mục: tổ chức, đơn vị tính, địa bàn, kỳ báo cáo, danh mục hệ thống
    - Quản lý chỉ tiêu
    - Quản lý thông báo
    - Quản lý địa bàn
    - Quản lý phòng ban
    - Quản lý đơn vị hành chính
    - Quản lý đơn vị tính
    - Quản lý loại số liệu
    - Quản lý kỳ báo cáo
    - Quản lý danh sách tài liệu hướng dẫn

Quản lý các biểu mẫu:
    - Biểu mẫu thông tin chung về đất đai, đơn vị hành chính, dân số
    - Biểu mẫu thông tin về các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội
    - Biểu mẫu thông tin về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị
    - Biểu mẫu thông tin về Xây dựng nông thôn mới
    - Biểu mẫu thông tin về Văn hóa - xã hội
    - Biểu mẫu thông tin về công tác xây dựng Đảng
    - Biểu mẫu thông tin về lĩnh vực Nội chính - Tiếp dân
    - Các biểu mẫu đáp ứng Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
    - Và các loại biểu mẫu khác tùy theo nhu cầu từng cơ quan - đơn vị

Quản lý báo cáo:
    - Quản lý báo cáo định kỳ
    - Quản lý báo cáo bất thường
    - Tạo báo cáo số liệu tùy chọn
    - Tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các cấp
    - Xem xét, góp ý kiến báo cáo đi - báo cáo đến
    - Gửi và duyệt báo cáo. Ký xác nhận qua chữ ký số
    - Trích xuất báo cáo ra excel, In ấn trực tiếp

Biểu đồ hỗ trợ quản lý:
    - Phân tích số liệu qua biểu đồ
    - Quản lý các loại biểu đồ: Biểu đồ cột; Biểu đồ đường; Biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt; Biểu đồ thanh; Biểu đồ vùng; Biểu đồ XY (phân tán) và biểu đồ bong bóng; Biểu đồ chứng khoán; Biểu đồ bề mặt; Biểu đồ radar; Biểu đồ kết hợp

Nhắc nhở báo cáo:
    - Tự động nhắc nhở các cấp thực hiện việc làm báo cáo
    - Tùy chọn việc nhắc nhở thực hiện việc làm báo cáo
    - Gửi thông báo nhắc nhở qua SMS, email, thông báo nội bộ

Bản đồ số:
    - Bản đồ số đáp ứng Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
    - Bản đồ
    - Gửi thông báo nhắc nhở qua SMS, email, thông báo nội bộ

Chức năng quản trị:
    - Quản lý người dùng, nhóm người dùng
    - Quản lý phân quyền
    - Quản lý nhật ký sử dụng
    - Quản lý chữ ký số


Lợi ích chương trình mang lại cho đơn vị bạn

Liên kết thống nhất thông tin : Phần mềm hoạt động trên cơ sở bộ chỉ tiêu định nghĩa sẵn, đã được chuẩn hóa và thống nhất, đáp ứng tốt nhu cầu cập nhật, tổng hợp, báo cáo và khai thác thông tin: Trong nội bộ đơn vị; Giữa đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên; Giữa các đơn vị cùng cấp

Quản lý tập trung, đồng bộ dữ liệu trên phạm vi diện rộng thông qua mạng LAN, WAN, Internet của tỉnh.

Mô hình ứng dụng đa cấp : Hoạt động theo mô hình đa cấp về tổ chức quản lý, phần mềm hỗ trợ tùy biến linh động và phù hợp cho mọi mô hình tổ chức của từng đơn vị tham gia hay theo tổ chức phân cấp của bộ máy quản lý nhà nước cấp tỉnh, thành phố.

Hệ thống biểu mẫu báo cáo số liệu đa dạng : Cung cấp khả năng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo, tổng hợp số liệu theo nhu cầu sử dụng của từng cấp trong đơn vị và từng cấp cơ quan đơn vị trong tỉnh, theo các hình thức định kỳ (tháng, quý, năm) hay không định kỳ (khoảng thời gian tùy chọn).

Thực hiện báo cáo đơn giản : Một khi các chỉ tiêu cần được báo cáo theo định kỳ đã được nhập/nhận số liệu đầy đủ, việc thực hiện chế độ báo cáo chỉ đơn giản là chọn và gửi.

Gởi, nhận số liệu nhanh chóng và chính xác : Phần mềm được xây dựng trên nền tảng kiến trúc vừa phân tán vừa tập trung, nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu nhanh chóng, thích hợp với khả năng quản lý thông tin trên phạm vi vừa cục bộ tại đơn vị, vừa diện rộng trên toàn tỉnh.

Khai thác thông tin hiệu quả : Trên cơ sở kho dữ liệu đã được tạo lập - chuẩn hóa, tại một thời điểm bất kỳ, người dùng tại các cấp đơn vị tham gia có thể khai thác các thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ cho nhu cầu tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo. Chương trình cung cấp các công cụ cho phép người sử dụng trình diễn số liệu chỉ tiêu linh hoạt theo các yêu cầu và điều kiện khác nhau.

Tổng hợp, tính toán linh hoạt các số liệu chỉ tiêu : Hỗ trợ định nghĩa xây dựng hệ thống chỉ tiêu linh động, đa cấp, thống nhất bằng công cụ lập công thức cho từng chỉ tiêu và phương pháp suy diễn, phần mềm có khả năng tính toán tổng hợp số liệu đạt mức mềm dẻo, tự động hóa trong nhiều khâu xử lý.

Triển khai dễ dàng và linh động : Có thể áp dụng nhiều giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện và khả năng đơn vị, địa phương (tập trung, phân tán hay vừa tập trung vừa phân tán). Linh động trong việc kết nối, mở rộng đơn vị thành viên tham gia. Không hạn chế số lượng đơn vị thành viên tham gia hệ thống trong một tỉnh.


Khả năng phân quyền chi tiết : Chương trình cho phép bạn phân quyền chi tiết đến từng người sử dụng đối với từng tác vụ, hoặc phân quyền theo nhóm hỗ trợ khả năng quản trị linh hoạt, dễ dàng.

Tính năng lưu nhật ký : Chương trình sẽ ghi lại bất kỳ thao tác nào mà người sử dụng tác động đến hệ thống.

Xác thực dữ liệu bằng Chữ ký số, USB token : Chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức xác thực cao cấp để thực hiện các tác vụ quan trọng.

Hệ thống tự động sao lưu : Bạn sẽ không lo lắng việc mất dữ liệu bởi hệ thống sẽ tự động sao lưu lại tất cả các dữ liệu sau một ngày làm việc.

Hỗ trợ phương thức HTTPS : Chương trình hỗ trợ phương thức bảo mật HTTPS nhằm tăng tính bảo mật cho hệ thống của bạn.

Các giải pháp bảo mật hạ tầng : Sử dụng tường lửa: ngăn chặn các cuộc tấn công, ngăn chặn các nguy cơ quét mạng. Sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập IPS: sẽ loại bỏ các tấn công tập trung vào các điểm yếu của phần mềm ứng dụng web, của phần mềm cơ sở dữ liệu, tấn công khai thác điểm yếu của hệ điều hành. Sử dụng mạng riêng ảo(VPN) để kết nối giữa các cấp.